Главната причина за острите реакции на българските управници срещу проф.