Експерти от МЗХГ обикалят страната, за да тушират нарастващото напрежение сред животновъдите. Върло некомпетентни КАЛИНКИ, обясняват на ЗП за ОСП след 2020г. Чиновниците не споменават нищо за приетата резолюция на ЕП и направените препоръки към ЕК по Земеделие, както и към страните членки на ЕС- ЗА ПРОМЯНА НА ПОЛИТИКАТА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕДРИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ.ЕП НАСТОЯВА ДА СЕ ИЗГРАДЯТ МОДОЛИ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ СЕМЕЙНИ ФЕРМИ. Успоредно със срещите върви и огромен натиск върху тези които са си позволили да протестират срещу НАРАДБА №3.

Новини, анализи и коментари за събитията от деня.
*****
ЗОРА ТВ | ФБ #zoratv
Следете последните новини от световния видеообмен!
htpp://www.zoratv.com/
https://www.facebook.com/zoratv/