Сбъркано е да говорим за идентификация с е-подпис

Вестник ЗОРА - Интересните новини на едно място!


 

Сбъркано е да говорим за идентификация с е-подпис


Всяка обществена организация у нас днес използва различни начини за електронна идентификация на своите клиенти. НАП, НЗОК, НОИ, банките, общините – те всички боравят с ПИН кодове, ПИК кодове, с ЕГН на хората или други аналогични средства.

Някои дори използват електронните подписи за идентификация. Реално обаче единственият законов начин за идентификация са личните документи, издавани от МВР: за личната карта и паспорта законът казва, че именно този документ има официална удостоверителна сила! Не подписът или електронният подпис, и не ЕГН.

Иначе казано, сега прилаганите методи за електронна идентификация са буквално незаконни. Този назряващ проблем наложи създаването на регулация за електронната идентификация. Проектът на закона е вече разработен и предстои до ден-два да бъде публикуван онлайн за публично обсъждане.

„Сбъркано е да говорим за идентификация с електронен подпис”, коментира по време на IDC Security Roadshow 2015 проф. д-р адв. Георги Димитров, учредител на Фондация Право и Интернет, водещ български специалист по електронно право и ключов съавтор на проекта.

„Удостоверението за е-подпис не гарантира самоличност. То не гарантира идентичност. Само личната карта може да служи за идентификация, защото тя е носител на всички данни – снимка на лицето, трите имена, ЕГН, цвят на очи, ръст и др.”, каза проф. Димитров.

Доскоро ЕС нямаше единна концепция за това как трябва да се реализира електронната идентичност на лицата. Някои страни от ЕС въведоха собствени регулации, като например Австрия.

Картината се промени с появата на Регламент 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции, приет от ЕП и Съвета на Европа на 23 юли 2014 г.

Регламентите са правни норми на ЕС, които се вграждат директно в националните законодателства, което означава, че регламентът за е-идентификацията е вече действаща българска регулация. Процедурата, определена от ЕС, изисква от страната ни да създаде и нужната нормативна уредба за функционирането му, ако вече няма такава.

Това означава нов проект на закона за електронната идентификация, обясни проф. Димитров. Той е част от работна група към МТИТС, започнала работа по проекта преди 4 години. Въвеждането на закона в действие ще направи възможно българите да се идентифицират по електронен път и пред другите органи от ЕС.

Електронните идентификатори ще съдържат – за всеки човек – трите имена на кирилица, трите имена на латиница, ЕГН, дата на раждане и е-идентификатор. Те ще са в XML формат. Няма да се съдържат други данни като например електронен адрес или телефонен номер. В X509 формат пък ще се вграждат е-подпис на МВР, както и  IMEI адрес на съответното устройство.
Последното подсказва, че е-идентичността ще може да се вгражда във всякакъв вид носител – мобилен телефон, банкова карта, токен др. „Ще бъде възможно да имаме повече от едно удостоверение за е-идентичност; всяко от тях ще е различно за различните устройства с различен IMEI”, поясни проф. Димитров.

По този начин всяко удостоверение се привързва към конкретното устройство. То няма да може да се копира на друго устройство, тъй като няма да съответства на неговия IMEI.

Органът, който ще издава тези удостоверения, ще е МВР. Така всеки гражданин ще може да иде в МВР, да се идентифицира с личната си карта и веднага да получи удостоверение за е-идентичност върху съответно устройство, каза проф. Димитров.
За да бъдат хората максимално улеснени, всеки гражданин ще може да заяви издаването на такова удостоверение не само в МВР, но и в други институции: банки, мобилни оператори, доставчици на удостоверителни услуги. Тези дружества ще могат да получават от МВР статут на „администратори на електронна идентичност”.

За целта те ще трябва да имат необходимата технологична инфраструктура, организационна обезпеченост, покритие на страната и регистрация в МВР. Валидността на удостоверенията ще е 3 години.

„Информационната сигурност е пряко обусловена от конкретна технология, която се използва – в този случай това е инфраструктурата на публичните ключове”, поясни проф. Димитров. Но тъй като технологиите се променят много динамично, законът предвижда възможност за подмяната им в относително кратък срок.

Напишете вашите отзиви и мнения в нашата страница във Фейсбук ... @VestnikZora
- - -
Четете ни навсякъде във вашия смартфон, таблет или компютър.
- - -
Следете информация за последните новини и анализи във Facebook и Twitter.
...
Източник ZORA NEWS

***************************

***************************

***************************

***************************
Deep BLUE - Резервирай сега - 0888 369 884; E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

***************************

LUX Bulgaria, вашият онлайн магазин!
За справки и поръчки обадете се на: 0888 369 884 или пишете на лично съобщение
https://www.facebook.com/luxbulgaria1/
***************************


***************************
Искате ли повече приятели? Искате ли повече лайквания? Искате ли повече клиенти? Обадете ни се на телефон: 0888 369 884

Изграждане не личен и корпоративен имидж!

Управление  на социални мрежи, максимални резултати, много приятели, много клиенти! Предлагаме на вашето внимание нашите услуги, Максимизирне на вашите приходи!

Трябва да инвестирате във вашето време? Трябва да сте сигурни във възвращаемостта на вашите инвестиции? Не знаете как да се сдобиете с повече приятели? За това е много важно за вас, вашата фирма да знаете как се управляват правилно социалните медии. Ние ще ви помогнеме, ние знаем как! Ще ви спестиме време и средства. Максимизирайте вашите приходи!

***************************
Професионални счетоводни услуги: 0888 369 884

ПРОФИН – счетоводно обслужване е българска компания която е създадена, за да посрещне нуждите на частните и корпоративните клиенти от целия спектър на счетоводните услуги.
Клиентите ни се доверяват защото:
•    в офиса ни работят много добри професионалисти;
•    предлагаме най-доброто решение за всеки клиент;
•    клиентите ни получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което им осигурява възможност за взимането на оптимални управленски решения;
•    клиентите ни имат възможност да направят своя избор между пълния пакет услуги за цялостното счетоводно отчитане на абонаментен принцип, до инцидентното отчитане на отделна дейност;
•    информацията към всички възможни институции се подава с електронен подпис;
•    връзката ни с клиентите се осъществява на място в офиса им, в нашия офис или по електронна поща;
•    работното ни време е изцяло съобразено със спецификата на клиентите ни.

***************************

Юридически услуги : 0888 369 884
Предлагаме юридическо обслужване на фирми и на физически лица по време на целия цикъл от подписването на предварителния договор до издаване на нотариалния акт за имота.

Услугите които предлагаме при сделките с недвижими имоти са :

· Проверки за тежести върху имота;
· Проверка на имота по документи;
· Правни консултации;
· Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на имот;
· Изготвяне на правни становища;
· Изготвяне на различни договори по желание на клиента;
· Участие в преговори при имотни сделки.
· Юридически иммиграционни услуги.

***************************
Недвижими имоти: + 359888 369 884

Предлагаме ви висококачествени имоти, намиращи се на териториите на нови актуални пазари.  Възприемаме се като отговорна и почтена компания, чийто приоритет са индивидуалните потребности на нашите клиенти в областта на недвижимите имоти. Стараем се да разпознаем и удовлетворим всяка от тези нужди, спазвайки както пазарните принципи и високите професионални стандарти, така и етичните правила и норми.

Едно от нашите предимства е умението ни да формираме и развиваме сплотени екипи от силно мотивирани служители и специалисти.

Екипът ни е съставен от образовани млади хора, тясно специализирани в обслужването на териториално отделени райони и отделни видове собственост. Ние разполагаме със собствена информационна система за управление на база-данни от недвижими имоти, което ни позволява да обявяваме и да поддържаме в актуалност голям брой разнородни оферти за търсене и предлагане на недвижими имоти. Моля при интерес към оферта на "LUX BULGARIA" се свържете с консултант на компанията. Ще получите професионална консултация и помощ при закупуване на недвижима собственост.

Информацията, съдържаща се в този сайт не е търговско предложение и не е обвързваща. Всички снимки са компютърно генерирани.

Снимките, скиците, чертежите и другите форми на графично представяне на обектите са представени само с цел онагледяване и могат да се различават от действителните. " LUX BULGARIA" не гарантира и не поема никакви правни задължения или отговорност за точността и пълнотата.

За последна актуализирана информация, моля обръщайте се към офисите и представителствата на компанията.

***************************
Интериорен дизайн: + 359+ 0888 339 963

Интериорният дизайн е нещо повече от изработването на идеен проект. Това е комплексна услуга, която съчетава и придава еднаква тежест както на предварителното планиране, така и на самата работа по реализацията на проекта. Това е комплексен процес, финалът на който е изящен и уютен интериор. Дългогодишният ни опит в дизайна, планирането и реализацията на цялостни интериорни проекти ни дава увереността да гарантираме, че идейният проект и неговата реализация ще отговорят напълно на Вашите очаквания.
***************************