Новие фирми са най-изрядни платци, но и най-пренебрегвани от банките

Вестник ЗОРА - Интересните новини на едно място!


 

Новие фирми са най-изрядни платци, но и най-пренебрегвани от банките


Новите компании с до двегодишна история обслужват дълговете си най-безпроблемно и подхождат отговорно към поемането и управлението на рискове.

Това показват резултатите от проведеното национално проучване "Състояние, динамика, перспективи на кредитната активност в България" на Института за икономически изследвания на БАН.

Според проучването, въпреки че са изрядни платци, младите компании са най-пренебрегвани от търговските банки поради липсата на достатъчно бизнес история. Най-често затруднения при погасяване на задълженията си имат компании от експортния сектор.

Изследването е възложено от Българската банка за развитие и обхваща 1023 български компании от цялата страна. Сред тях най-многобройна е извадката на микро и малките фирми - 614, средните и големи предприятия са съответно 210 и 199. В проучването са участвали над 512 компании от сектор "Промишленост", 410 фирми от сектор "Услуги" и 101 от сектор "Селско и горско стопанство".

Над 20% повече са малките и средни предприятия в сравнение с Европейския съюз. У нас делът на тези компании в икономиката е около 98%, докато средно за ЕС той е две трети. Преобладаващата част от малките и средни предприятия над 90% са със заетост под 10 души, като повече от 4/5 от тях са в сферата на услугите.

Директорът на Института за икономически изследвания проф. Александър Тасев коментира, че като цяло кредитирането трябва да подпомага развитието на цялата икономика. По думите му Българска банка за развитие трябва да държи под око локомотивите на икономиката или водещите отрасли и индустрии.
Тасев посочи, че дълги години у нас се е смятало, че малкият и среден бизнес е гръбнакът на една икономика, което е погрешно разбиране. Той бе категоричен, че такъв тип предприятия не могат да бъдат гръбнак на стабилна икономика.

Според изследователите има необходимост от целенасочена индустриална политика на държавно равнище. Сред ключовите сектори за ефективно работеща и устойчива икономика у нас са промишлеността, селското стопанство, туризмът, строителството, транспортните подотрасли.

Според икономическия екип, реализирал проучването, Българската банка за развитие (ББР) трябва да държи в полезрението си ключови отрасли и да полага грижа за техния растеж. Значителна част от фирмите, участвали в изследването считат, че ББР трябва да се ангажира с реализацията на мащабни национални стратегически обекти.

Очакванията са през 2017 г. нарастването на бизнес кредитирането ще се запази слабо заради неустойчивото търсене. Едва около 30% от българския бизнес ползват кредити за дейността си. Избягването на заем се реализира чрез взаимно кредитиране между фирмите. Това се потвърждава и от данните, че над 22% от фирмите у нас имат задължения към контрагенти. 10% от компаниите се финансират чрез небанкови институции. Друг проблем е значителният брой отказани кредити.

Близо една трета от изследваните компании са получили неодобрение за кредитиране, основно заради недостатъчни обороти или обезпечения, както и заради задлъжнялост или лоша кредитна история. 45 на сто от одобрените за финансиране компании сами са се отказали да вземат кредит. Над 5 на сто е приемлива цена за 46% от малките фирми, докато 27% от големите биха се съгласили на лихва над 5%. Изследваните компании единодушно предпочитат кредит с фиксирана лихва.

Фирми от слаборазвити региони като Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Плевен възнамеряват да търсят банково финансиране. Най-голям интерес са декларирали средни фирми с персонал от 10 до 50 души - 54%. 42% от големите компании планират да кандидатстват за кредити след дванадесет месеца.

Добър баланс по отношение ползването на кредити имат фирмите в Бургас, Пловдив, Варна, София - 22-23% склонни да теглят кредити.

Кредитофобия са развили фирмите с много малко персонал. Друга констатация на екипа, провел изследването е, че едно от шест предприятия у нас, е склонно да развива своя собствена марка. Като тук става дума за големи предприятия, които аутсорсват продукция.

Прави впечатление, че особено голяма склонност да теглят кредити имат предприятия, които вече са получили отказ.

Екипът изследователи от БАН констатира, че едва едно от пет предприятия, които са очаквали да получат консултация от банката, са получили такова консултиране.

Изпълнителният директор и председател на УС на Българска банка за развитие Ангел Геков заяви, че банката разполага с различни инструменти за бизнес кредитиране и обмисля тяхното развитие и обогатяване.

 Напишете вашите отзиви и мнения в нашата страница във Фейсбук ... @VestnikZora
- - -
Четете ни навсякъде във вашия смартфон, таблет или компютър.
- - -
Следете информация за последните новини и анализи във Facebook и Twitter.
...
Източник ZORA NEWS

***************************

***************************

***************************

***************************
Deep BLUE - Резервирай сега - 0888 369 884; E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

***************************

LUX Bulgaria, вашият онлайн магазин!
За справки и поръчки обадете се на: 0888 369 884 или пишете на лично съобщение
https://www.facebook.com/luxbulgaria1/
***************************


***************************
Искате ли повече приятели? Искате ли повече лайквания? Искате ли повече клиенти? Обадете ни се на телефон: 0888 369 884

Изграждане не личен и корпоративен имидж!

Управление  на социални мрежи, максимални резултати, много приятели, много клиенти! Предлагаме на вашето внимание нашите услуги, Максимизирне на вашите приходи!

Трябва да инвестирате във вашето време? Трябва да сте сигурни във възвращаемостта на вашите инвестиции? Не знаете как да се сдобиете с повече приятели? За това е много важно за вас, вашата фирма да знаете как се управляват правилно социалните медии. Ние ще ви помогнеме, ние знаем как! Ще ви спестиме време и средства. Максимизирайте вашите приходи!

***************************
Професионални счетоводни услуги: 0888 369 884

ПРОФИН – счетоводно обслужване е българска компания която е създадена, за да посрещне нуждите на частните и корпоративните клиенти от целия спектър на счетоводните услуги.
Клиентите ни се доверяват защото:
•    в офиса ни работят много добри професионалисти;
•    предлагаме най-доброто решение за всеки клиент;
•    клиентите ни получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което им осигурява възможност за взимането на оптимални управленски решения;
•    клиентите ни имат възможност да направят своя избор между пълния пакет услуги за цялостното счетоводно отчитане на абонаментен принцип, до инцидентното отчитане на отделна дейност;
•    информацията към всички възможни институции се подава с електронен подпис;
•    връзката ни с клиентите се осъществява на място в офиса им, в нашия офис или по електронна поща;
•    работното ни време е изцяло съобразено със спецификата на клиентите ни.

***************************

Юридически услуги : 0888 369 884
Предлагаме юридическо обслужване на фирми и на физически лица по време на целия цикъл от подписването на предварителния договор до издаване на нотариалния акт за имота.

Услугите които предлагаме при сделките с недвижими имоти са :

· Проверки за тежести върху имота;
· Проверка на имота по документи;
· Правни консултации;
· Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на имот;
· Изготвяне на правни становища;
· Изготвяне на различни договори по желание на клиента;
· Участие в преговори при имотни сделки.
· Юридически иммиграционни услуги.

***************************
Недвижими имоти: + 359888 369 884

Предлагаме ви висококачествени имоти, намиращи се на териториите на нови актуални пазари.  Възприемаме се като отговорна и почтена компания, чийто приоритет са индивидуалните потребности на нашите клиенти в областта на недвижимите имоти. Стараем се да разпознаем и удовлетворим всяка от тези нужди, спазвайки както пазарните принципи и високите професионални стандарти, така и етичните правила и норми.

Едно от нашите предимства е умението ни да формираме и развиваме сплотени екипи от силно мотивирани служители и специалисти.

Екипът ни е съставен от образовани млади хора, тясно специализирани в обслужването на териториално отделени райони и отделни видове собственост. Ние разполагаме със собствена информационна система за управление на база-данни от недвижими имоти, което ни позволява да обявяваме и да поддържаме в актуалност голям брой разнородни оферти за търсене и предлагане на недвижими имоти. Моля при интерес към оферта на "LUX BULGARIA" се свържете с консултант на компанията. Ще получите професионална консултация и помощ при закупуване на недвижима собственост.

Информацията, съдържаща се в този сайт не е търговско предложение и не е обвързваща. Всички снимки са компютърно генерирани.

Снимките, скиците, чертежите и другите форми на графично представяне на обектите са представени само с цел онагледяване и могат да се различават от действителните. " LUX BULGARIA" не гарантира и не поема никакви правни задължения или отговорност за точността и пълнотата.

За последна актуализирана информация, моля обръщайте се към офисите и представителствата на компанията.

***************************
Интериорен дизайн: + 359+ 0888 339 963

Интериорният дизайн е нещо повече от изработването на идеен проект. Това е комплексна услуга, която съчетава и придава еднаква тежест както на предварителното планиране, така и на самата работа по реализацията на проекта. Това е комплексен процес, финалът на който е изящен и уютен интериор. Дългогодишният ни опит в дизайна, планирането и реализацията на цялостни интериорни проекти ни дава увереността да гарантираме, че идейният проект и неговата реализация ще отговорят напълно на Вашите очаквания.
***************************