Пътя на мирния атом в Китай

Вестник ЗОРА - Интересните новини на едно място!


 

Пътя на мирния атом в Китай


Ядрената енергетика винаги е била обект на ожесточени обществени, политически, икономически и екологични дебати. През последните десетилетия атомните реактори станаха по-модерни, по-ефикасни, по-безопасни и по-рентабилни.

Всичко това обаче не бе постигнато безболезнено и леко. Напротив, три големи аварии поставиха под въпрос цялостното съществуване и бъдеще на „мирния атом“. Авариите в Три Майл Айлънд, Чернобил и Фукушима ни напомниха, че ако забравим разрушителната сила на собствената си небрежност, ще платим прескъпо.

Щом се заговори за индустрия, няма как да не се спрем на Китай. Освен ядрена суперсила, тук става въпрос и за индустриален гигант. За 2015 г. производственият сектор е съставлявал 40% от брутния вътрешен продукт. Ако вземем под внимание и отрасли като строителство и добивна промишленост, процентът приближава 50, или почти половината от китайската икономика.

При тези внушителни данни става повече от ясно, че китайската индустрия е изключително ресурсоемка, особено що се отнася до енергийно осигуряване. Нуждата от електрическа енергия е незаменим фактор за съществуването на една индустрия. Ако разгледаме индустриалното предприятие на микроравнище ще видим, че за да бъде ефикасно, рентабилно и печелившо, то има нужда от изгодни цени на електроенергията.

Във вътрешен план, китайската индустрия е най-големият консуматор на електроенергия, със своите 67,8%. Към 2017 г. в държавата работят 37 ядрени реактора, а 20 са в процес на изграждане. Плановете на китайското ръководство са за 70% увеличение в ядрения капацитет на страната за следващите четири години.

Но поддържането на такава огромна индустрия е нелека задача, която има своята екологична цена. Проблемите със замърсяването на въздуха в големите индустриални центрове са особено тежки през отоплителния сезон. Зимата на 2016 г. беше нагледен пример за негативните и опасни за здравето последици от образувалия се смог в Пекин. В определени дни замърсяването на въздуха е било 300 пъти над установената норма, което принуждаваше китайските власти системно да затварят училища и детски градини. По отношение на енергетиката, китайските ТЕЦ-ове имат значителен "принос" в замърсяването на големите градове, особено когато настъпи отоплителният сезон. Причината за това не се крие само в технологията на производство на електроенергия в топлоелектрическите централи, но и от това, че китайските ТЕЦ-ове често използват нискокачествени въглища.

Китайското правителство беше принудено да вземе спешни мерки. Една от тях включва преобразуването на ТЕЦ-овете в атомни електроцентрали. Чрез този амбициозен план китайците ще имат възможността чувствително да намалят количеството на вредни въглеродни емисии, изхвърляни в атмосферата.

Чрез затварянето на екологично-неефективните ТЕЦ-ове и замяната им с ядрени реактори, китайското правителство ще постигне няколко неща:

- по-рентабилно производство на електроенергия;

- спазване на международните задължения за опазване на околната среда;

- намаляване на замърсяването в големите градове и индустриалните центрове.

За индустриалните предприятия, генерираната от АЕЦ електроенергия ще бъде по-евтина от гледна точка на енергийното им обезпечаване. Това от своя страна може да засили конкурентните им предимства, сваляйки производствените разходи и увеличавайки производствената им рентабилност.

Когато става въпрос за строеж и експлоатация на нови ядрени мощности, задължително трябва да се отбележи, че това е сложен и дълъг времеви процес, изискващ мобилизирането на разнообразни ресурси – човешки, материални, технологични, финансови. Атомните централи са крупни индустриални проекти. За тяхното изграждане трябва да има и сериозен научен потенциал. Предпроектните проучвания са от жизненоважно значение. Нужни са и партньори. Естествен и дългогодишен партньор на Китай по отношение на атомната енергетика е Русия. През лятото на 2017 г. от "Атомстройекспорт" заявиха, че се надяват да участват в изграждането на ядрени мощности в нова централа край вече построената "Тиенуан". Китай отлично разбира, че Русия е пионер в производството и експлоатацията на ядрените реактори, въпреки че и руснаците имаха горчив опит в ядрената си история. Плод на това ядрено сътрудничество е именно централата в Тиенуан. Първите два реактора тип ВВЕР-1000 бяха пуснати в експлоатация през 2007 г., а трети и четвърти блок все още са в процес на изграждане.

Това съвсем обаче не означава, че Китай и Русия са вечно обвързани и ще вървят ръка за ръка в ядреното бъдеще. Пекин натрупа доста познания и ноу-хау от експлоатацията на ядрените си реактори и може да се превърне в конкурент на Москва по отношение на производството на атомни реактори в световен мащаб. Въпреки потенциалното съперничество на по-късен етап, в момента Русия и Китай по-скоро гледат в една посока. В началото на август тази година двете страни потвърдиха общите си планове за сътрудничество в сферата на атомната енергетика. Според подписания Меморандум за разбирателство, освен изграждането на нови мощности в Китай, Русия ще участва и в ядрената промишленост чрез добив и преработка на суровини.

Със сигурност се очертава дългосрочно търговско партньорство. То е предпоставка за изграждането на ключови енергийни проекти, които ще бъдат от полза и за двете икономики.

Но защо точно ядрената енергетика? Отговорът не е еднозначен. Сблъсъкът между еколози и защитници на АЕЦ е все още горещ. Противниците на атомната енергия поставят на дневен ред важни казуси като екологичните рискове от аварии и складирането на ядрените отпадъци. Един от важните проблеми, свързани с развитието на АЕЦ е именно справянето с ядрените отпадъци. В отговор, все повече се говори за реактори със затворен горивен цикъл, където отпадъчните продукти отново се влагат в производството на нова енергия, елиминирайки нуждата от тяхното складиране. От икономическа перспектива, ядрената енергетика играе важна роля при създаването на работни места и регистрирането на икономически растеж. В този смисъл икономическите ползи са неоспорими. Топлинните свойства на урана превъзхождат многократно въглищата. Например, една таблетка с маса от осем грама ураново гориво, се равнява на 40 тона въглища енергиен еквивалент. Това означава, че експлоатацията на АЕЦ е много по-ефикасна в дългосрочен план, което е предпоставка за по-ниски цени на произвежданата електроенергия. Друг важен момент е цената на урана в световен мащаб. Фактори като глобално търсене и предлагане, финансови кризи и ядрени инциденти влияят пряко върху урановите пазари. След аварията във Фукушима през 2011 г. цената на урана се срина, заради намаленото търсене. Редица държави замразиха или напълно прекратиха ядрените си програми. Но страните, които планират атомна експанзия, могат да променят тази тенденция, тъй като ще се увеличи търсенето на ценната суровина. Уникалността на ядрената енергетика е и нейно конкурентно предимство – към момента тя е най-концентрираната енергийна форма, за производството на много електричество се използва относително малко количество ядрено гориво. За последните 20 години единствено водноелектрическите централи (ВЕЦ) са успели да постигнат рентабилност, близка до тази на АЕЦ.

Държавите винаги трябва да се отнасят с особена отговорност към атомната енергетика. Наред със своите преимущества, тя носи и рискове, които в никакъв случай не трябва да бъдат пренебрегвани. Компромисите с безопасността и екологичността на ядрените централи са недопустими.

Чрез амбициозната си програма за ядрена експанзия, целта на китайската държава е ясна – да се превърне в световен лидер не само в производството на атомна електроенергия, но и на ядрено оборудване. Освен това, Пекин ще реши важни вътрешни проблеми като влошената екологична обстановка в големите градове, а китайската индустрия може само да спечели от по-ниски и рентабилни цени на електроенергията. Не трябва да забравяме, че освен ядрените си планове, Китай ще разчита и на електроенергия от други възобновяеми източници. В началото на 2017 г. китайското правителство декларира, че ще инвестира 316 млрд. долара във ВЕИ сектора до 2020 г. Освен икономическите ползи обаче, развитието на атомната енергетика минава и през задължителното гарантиране на безопасността и екологичността на експлоатираните мощности.

- - -
Четете ни навсякъде във вашия смартфон, таблет или компютър.
- - -
Следете информация за последните новини и анализи във Facebook и Twitter.
...
Източник ZORA NEWS

***************************
Deep BLUE - Резервирай сега - 0888 369 884
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

***************************

LUX Bulgaria, вашият онлайн магазин!
За справки и поръчки обадете се на: 0888 369 884 или пишете на лично съобщение
https://www.facebook.com/luxbulgaria1/
***************************


***************************
Искате ли повече приятели? Искате ли повече лайквания? Искате ли повече клиенти? Обадете ни се на телефон: 0888 369 884

Изграждане не личен и корпоративен имидж!

Управление  на социални мрежи, максимални резултати, много приятели, много клиенти! Предлагаме на вашето внимание нашите услуги, Максимизирне на вашите приходи!

Трябва да инвестирате във вашето време? Трябва да сте сигурни във възвращаемостта на вашите инвестиции? Не знаете как да се сдобиете с повече приятели? За това е много важно за вас, вашата фирма да знаете как се управляват правилно социалните медии. Ние ще ви помогнеме, ние знаем как! Ще ви спестиме време и средства. Максимизирайте вашите приходи!

***************************
Професионални счетоводни услуги: 0888 369 884

ПРОФИН – счетоводно обслужване е българска компания която е създадена, за да посрещне нуждите на частните и корпоративните клиенти от целия спектър на счетоводните услуги.
Клиентите ни се доверяват защото:
•    в офиса ни работят много добри професионалисти;
•    предлагаме най-доброто решение за всеки клиент;
•    клиентите ни получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което им осигурява възможност за взимането на оптимални управленски решения;
•    клиентите ни имат възможност да направят своя избор между пълния пакет услуги за цялостното счетоводно отчитане на абонаментен принцип, до инцидентното отчитане на отделна дейност;
•    информацията към всички възможни институции се подава с електронен подпис;
•    връзката ни с клиентите се осъществява на място в офиса им, в нашия офис или по електронна поща;
•    работното ни време е изцяло съобразено със спецификата на клиентите ни.

***************************

Юридически услуги : 0888 369 884
Предлагаме юридическо обслужване на фирми и на физически лица по време на целия цикъл от подписването на предварителния договор до издаване на нотариалния акт за имота.

Услугите които предлагаме при сделките с недвижими имоти са :

· Проверки за тежести върху имота;
· Проверка на имота по документи;
· Правни консултации;
· Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на имот;
· Изготвяне на правни становища;
· Изготвяне на различни договори по желание на клиента;
· Участие в преговори при имотни сделки.
· Юридически иммиграционни услуги.

***************************
Недвижими имоти: + 359888 369 884

Предлагаме ви висококачествени имоти, намиращи се на териториите на нови актуални пазари.  Възприемаме се като отговорна и почтена компания, чийто приоритет са индивидуалните потребности на нашите клиенти в областта на недвижимите имоти. Стараем се да разпознаем и удовлетворим всяка от тези нужди, спазвайки както пазарните принципи и високите професионални стандарти, така и етичните правила и норми.

Едно от нашите предимства е умението ни да формираме и развиваме сплотени екипи от силно мотивирани служители и специалисти.

Екипът ни е съставен от образовани млади хора, тясно специализирани в обслужването на териториално отделени райони и отделни видове собственост. Ние разполагаме със собствена информационна система за управление на база-данни от недвижими имоти, което ни позволява да обявяваме и да поддържаме в актуалност голям брой разнородни оферти за търсене и предлагане на недвижими имоти. Моля при интерес към оферта на "LUX BULGARIA" се свържете с консултант на компанията. Ще получите професионална консултация и помощ при закупуване на недвижима собственост.

Информацията, съдържаща се в този сайт не е търговско предложение и не е обвързваща. Всички снимки са компютърно генерирани.

Снимките, скиците, чертежите и другите форми на графично представяне на обектите са представени само с цел онагледяване и могат да се различават от действителните. " LUX BULGARIA" не гарантира и не поема никакви правни задължения или отговорност за точността и пълнотата.

За последна актуализирана информация, моля обръщайте се към офисите и представителствата на компанията.

***************************
Интериорен дизайн: + 359+ 0888 339 963

Интериорният дизайн е нещо повече от изработването на идеен проект. Това е комплексна услуга, която съчетава и придава еднаква тежест както на предварителното планиране, така и на самата работа по реализацията на проекта. Това е комплексен процес, финалът на който е изящен и уютен интериор. Дългогодишният ни опит в дизайна, планирането и реализацията на цялостни интериорни проекти ни дава увереността да гарантираме, че идейният проект и неговата реализация ще отговорят напълно на Вашите очаквания.
***************************