Пълна неграмотност и малоумие на правителството за Агро Бизнеса

Вестник ЗОРА - Интересните новини на едно място!


 

Пълна неграмотност и малоумие на правителството за Агро Бизнеса


•  За щастливите свине, овце и кокошки в правителството!
•  УНИКАЛНА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ФЕРМЕРИТЕ ЗА ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДПЖ. МЕТОДИКАТА ПОКРИВА ВСИЧКИ СВЕТОВНИ СТАНДАРТИ ПО НЕКОМПЕТЕНТНОСТ, НЕГРАМОТНОСТ, И МАЛОУМИЕ НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ЧИНОВНИЦИ. ПРОЧЕТЕТЕ ДОКУМЕНТА И КОМЕНТАРА И ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ КАКВО МЕ ТРЕВОЖИ.

"Методика за изчисляване на извършените разходи при реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към ДПЖ"http://fermera.bg/…/48944894-методика-за-изчисляване-на-изв…

Настоящата методика е разработена от експерти на МЗХ, научни работници и специалисти от практиката, с цел определяне стойността на допълнителните разходи и пропуснати ползи за фермерите, отглеждащи ДПЖ по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към ДПЖ”

В схемата за подпомагане на сектор ДПЖ се предлагат осем мерки:
Като чета какво е заложено в тази методика се съмнямвам в познанията на тези „експерти” и служители на МЗХ.Това което е написано ,показва само колко некомпетентни хора управляват сектора, и по важнато е ,че няма грамотни експерти ,които да го проверят и да не го допускат,защото все още има експерти които си разбират от професията.Авторите на тази методика видимо не са изучавали предмета ЗООХИГИЕНА където се изучават тези неща и те са залегнали като технологични изисквания при построяването на сградадата, иначе няма как да бъде въведена в експлоатация.Когато животнотите са затворени т.е. изолирани от външните условия основното нещо което трабва да им бъде подсигурено това е ФРОНТ ЗА ХРАНЕНЕ И СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ВОДА.Авторите обаче са ги пропуснало, и двете и са наблегнали на други неща които ще ги коментирам .

А. Осигуряване на свободна подова площ не по-малко от 10% над задължителния стандарт;
Изпълнението на тази мярка изисква броят на отглежданите животни да бъде по-малък от максимално допустимия в нормативните документи. Това ще доведе до пропуснати ползи от страна на фермерите, отглеждащи ДПЖ. При 10% увеличаване на осигурената площ за овце и кози се увеличава от 1,4 кв.м. на 1,54 кв.м. При това положение броят на отглежданите животни на единица площ се намалява и примерно вместо възможните 10, на същата площ ще се отглеждат 9 броя животни.

Всички сгради са изградени така ,че да изпълнят зоохигиенните норми за отглеждане и всяка сграда си има капацитет така ,че тези 14 кв.см. на едно животно няма да са хоманизира производстивеният процес.Така заложени тези параметри обаче ще бъдат фатални за някой за да получи тези средства за хуманно отношение към ДПЖ.

Изчисляваните приходи са впечатляващи и показват нивото на компетентност на всички експерти взели участие в съставянето на този т.н . държавен документ по които ще проверямват фермерите.Приходите които са изчислени са желани от всички, но се разминават с реалността, а документа има задача да отчете реалностите и да помогне на фермерите.Съставилите документа трябваше да се направят труда да проверят каква е ср.млечност от овцете и козите и да видят ,че тя е 32 литра.Трябвяше да попотат фермерите на кава цена им изкопуват млякото ,която не е променяна от години и се движи от 0.8-1.3 така ,че такива доходи от мляко няма ка да се реализират.За дохода от реализиране на агнетата нещата са същите ,защото никой не продава агнета на 28 кг.защото след 26 кг са в категорията шилета.Всички фермери продават т.н. МЛЕЧНИ АГНЕТА с ж.т. от 14 до 22 кг. И на цена 4.5 -5.5лв. така, че и тук „експертите” се оказаха неподготвени.Няма как да си оставил агнето да бозае до 28 кг.Това значи ,че е бозало 3-3.5 месеца и това зависи, от породата и млечността на оцете. След това за 100-120 дни доен период да надоиш 200 литра което прави по 2 литра дневна млечност.ЕЙ ДЕ ГИ ТИЯ ОВЦЕ БЕ ИДИОТИ !!!Защото аз не съм ги виждал . Явно ,че така е по лесно за смятане на бройка ,но от роденита агнета има и женски които няма да се реализират и не носят никакъв догход на фермера.В приходната част не виждам приходи от ВЪЛНА а това е основна продукция при овцете ,защото само от тях можем да я добием.Няма приходи от продажбата на бракувани овце 25% от стадото.И така като актоализираме получената продукция и цените ще видим ,че приходите от една овца са 220-270 лева при разходи 274лв.ТОВА ПОКАЗВА ,ЧЕ ОТ ВСЯКА ОВЦА СМЕ В ЗАГУБА 4 ЛЕВА.Ето това обяснява ,защо субсидийте, които получават за овцете им е печалбата от тази дейност.Това обяснава и защо фермерите не ги инвестират тези средства в производството, а си ги харчат за социалните нужди.

Приходите от едно животно са 200кг. мляко х 1.40лв. = 280 лв., 1 агне 28 кг х 6,50 лв. = 182 лв. Всичко приходи за една година са 462 лв. от 1 животно.

Разходите по отглеждането на 1 животно са: за фураж – 144 кг. х 0,60 лв. = 86 лв., за силаж – 3 кг. по 180 дни х 0,08 лв. = 43 лв., за сено 1 кг. по 180 дни х 0,25 лв = 45 лв., за отглеждане на агне – 70 лв., за слама и други консумативи – 30 лв.
Общо разходи – 274 лв. за 1 животно.

Разликата между приходите и разходите за 1 овца/коза възлиза на 188 лв., които се разпределят на останалите 9 животни съответно по 20,89 лв. Тъй като една овца/коза са 0,15 ЖЕ, то за 1ЖЕ се полагат 139,30 лв.

В случай, че отглежданите животните са повече, сумата се променя пропорционално.

Контролът по тази мярка ще се извършва на база на проверка на място.

Разсъжденията по разхадите за отглеждане направо ме объркаха тотално.Явно ,че „експертите” не са чували за фуражун баланс и неговата обезпеченост и са пресмятали някакви глупости, които не ги схващам какво ще проверяват и какви са нуждите от определен фураж .Концентрираният фураж е написан като”фураж” и на цена 60 ст.,предвиден е и силаж но 90% от фермерите не хранят силаж.Отглеждането на агнето на е придвидено във фуражнаят баланс и са предвидени разходи 70 лева. и за консумативи 30 лева.ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ ИЗМИСЛИЦИ СА НАПЪЛНО ИЗЛИШНИ И НЕНУЖНИ ЗАЩОТО ТЕ НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ КАТО ПОКАЗАТЕЛ КОИТО ДА ПОКАЗВА СТЕПЕНТА НА ФУРАЖНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.ВМЕСТО ФУРАЖНАТА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ ТЕ ЩЕ ВИ ПРОВЕРЯВАТ ОБЩАТА ПОКРИТА БЛОЩ И БРОЯ НА ОВЦЕТЕ ,И ЩЕ ВИ ПОДПОМАГАТ ,НИЩО ,ЧЕ ОВЦЕТЕ НЕ СА ДОХРАНЕНИ И ГЛАДНИ, И НЯМАТЕ ВОДА В КОШАРАТА.

Б. Осигуряване целогодишно на оптимална температура и 10% по-ниски нива на концентрация на амоняк в помещенията за отглеждане на ДПЖ.

Изпълнението на тази мярка има за цел намаляване на вредното влияние на амоняка, който се отделя в помещенията, върху здравето и благосъстоянието на животните. За целта се полагат допълнителни грижи и разходи свързани със закупуване от фермерите на подходящи абсорбенти.

Контролът по тази мярка ще се извършва на база на предоставени документи за закупени абсорбенти.

Ей с тоя показател температура и амоняк направо ме разбиха.ТЕМПЕРАТУРАТА ТРЯБВА СПОРЕД ТЯХ ДА Е „ОПТИМАЛНА” КОЯ Е ОПТИМАЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА ОПРЕДЕЛЯ ПРОВЕРЯВАЩИЯ.АКО ПРОВЕРЯВАЩИЯТ Е ПО ЗИМОРНИЧАВ МОЖЕ ДА ПРЕЦЕНИ ,ЧЕ НА ОВЦЕТЕ ИМ Е СТУДЕНО И ДА СЕ РАЗМИНЕТЕ С ПАРИТЕ .ТЕЗИ СУБЕКТИВНИ ОЦЕНКИ СА СЛОЖЕНИ ЗА ДА ВИ ДЪРЖАТ ПОДЧИНЕНИЕ И ЗАВИСИМОСТ. ОПТИМАЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА ИМА ПАРАМЕТРИ И СЕ ЗАПИСВАТ ГРАДУСИ И ПОСЛЕ МЕРИМ С ТЕРМОМЕТЪРА ,ТОВА Е НОРМАЛНОТО . ЗАЩО НЕ Е ЗАПИСАНО ПО ТОЗИ НАЧИН ВИЕ СИ ГО ОБЯСНЕТЕ САМИ. За съдържанието на амоняк има допустими параметри които също не се записани мисля ,че беше 0,3% на 1 кубически метър и за това са предвидени отдушници и вентилатори ако е нужно за да се венвтилира помещението, но това не е записано и ще го отрегулирате със закупени адсорбенти .

В. Осигуряване на защита от инсекти (куликуиди)

При необходима площ от 1,4 кв. м за овца/коза-майка, при 180 дни оборно отглеждане са необходими 1,68 лв./бр. за ДДД за 6 мес. период (1,4 х 0,20 лв./кв. м х 6) или 11,26 лв./ЖЕ.
Г. Осигуряване на фураж, богат на влакнини (1кг сено/1ЖЕ на ден)
Осигуряването на 1 кг.сено допълнително на ЖЕ ще доведе до допълнителен разход за фермера в размер на 13,69 лв. на едно животно (0,15 кг. х 365 дни х 0,25 лв. = 13,69 лв/бр.). Това е сумата, с която следва да бъде компенсиран фермерът като за 1 ЖЕ са необходими 91,25 лв.
Вклюването на инсектите не може да бъде някакъв критерии за хоманно отноошение към животните но с тези 6 месеца оборен период направо ме РАЗБИХТЕ.Тази точка” Г „е направо изумителна и се чудя, защо е всичко това ,и какво отношение има към хуманното отношение, да им позсигуриш по 1кг.сено на ден за 6 месеца..Това е такава безмислица и мисля ,че е включена тази точка за да имат достатъчно основание да ви откажат плащането.

Д. Осигуряване на суха и удобна постеля за превенция на заболяванията на млечната жлеза и копитата при ДПЖ.
За осигуряването на суха и удобна постеля за животните е необходимо да се осигури допълнително 0,5 кг. слама на животно, което представлява 0,5 х 180 дни по 0,10 лв. = 9 лв/брой. За поддържане на постелята са необходими 3 часа разход на труд в повече на животно годишно. Постелята ще се сменя на 2 пъти годишно. При средна заплата 750 лв. и надница 3,13 лв./час, за 3 часа допълнителен труд годишно е необходима компенсация от 9,40 лв./ животно. Общият размер на компенсацията по тази мярка възлиза на 18,40 лв./брой или 123,28 лв./ ЖЕ.
Расъжденията за постелята са направо оргинални и ще трябва да си ги запиша.Абе хора ,ви влезали ли сте въопще в очарник да ми говорите за 6 месеца постеля и чистене на обора два пъти годишно.Тези глупости ще ви се смее всеки един овчар и няма да ви взема като проверяващи, а като туристи.

Е. Осигуряване на изкуствена светлина не по-малко от 11 часа на денонощие (при спазване на периодите за почивка при ДПЖ).
Изпълнението на тази мярка изисква увеличение на продължителността на осветление от минимум 8 часа (Наредба ………….) до 11 часа. С това разходите за осветление ще се увеличат с около 40%.

Реалните разходи за 8 часа осветление за овца/коза за 180 дни изискват 1440 часа светлина х 60 W, или общо 86,4 kW х 0,20 лв/ kW/ h средна цена, за което са необходими 17,80 лв./брой животно. Увеличението на продължителността на осветлението с 40% (от 8 до 11 часа) ще доведе до увеличаване на разходите със 7,12 лв. (17,80 лв. х 40% = 7,12 лв.) за 6 месечен период или 47,70 лв./ЖЕ.

Ако до точка Е имаше неграмотност и некомпетентност то нв точка Е е съсредеточено всичко и което може да побере малоумието на една калинка. Точка Е се отнася за светлинен коефициент което незнайно дащо го наричат ОСИГОРЯВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНА СВЕТЛИНА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СВЕТЛИННИЯТ ДЕН ДО 11 ЧАСА НА ДЕН. С увуличаване на светлинният ден от 8 на 11 часа разходите за осветление ще нарастнат с 40% и разходите за осветление за едно живитно ще нарастнат със7.12 и ще станат 25 лева за годината.

ЯВНО, ЧЕ "ЕКСПЕРТИТЕ" НЕ ЗНАЯТ, ЧЕ СВЕТЛИННИЯТ КОЕФИЦИЕНТ СЕ ИЗМЕРВА В ЛУКС НА КВАДРАТЕН МЕТЪР А НЕ ВЪВ ВАТА НА ЕДНА ОВЦА.ТАКА КАКТО ГО СМЯТАТ ИЗЛИЗА, ЧЕ ЗА ВСЯКА ОВЦА В КОШАРАТА ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПО ЕДНА 60 ВАТОВА КРУШКА, ИЛИ 500 ОВЦЕ В КОШАРАТА ЩЕ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ 500 КРУШКИ.НЕ ДОУМЯВАМ ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ УВЕЛИЧАВА СВЕТЛИННИЯТ ДЕН ЯВНО ЕКСПЕРТИТЕ СМЯТЯТ, ЧЕ ОВЦЕТЕ СНАСЯТ ЯЙЦА, И ЗА ТОВА ИМ Е НЕОБХОДИМ ПО ДЪЛЪГ СВЕТЛИНЕН ДЕН. ТАКА ЗАЛОЖЕНИ ТЕЗИ ПАРАМЕТРИ НЕ ВИЖДАМ НЯКОЯ ФЕРМА ДА ОТКГОВОРИ НА НЕНОРМАЛНИТЕ ИЗИСКВОНИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ ,КОИТО ЗА ОСВЕТЕНОСТТА НА ПОМЕЩЕНИЕТО ЩЕ ГО ИЗМЕРВАТ С КОНСУМИРАНАТА ЕНЕРГИЯ .ТОВА Е ТОЛКОВА ТЪПО, ЧЕ ПРОСТО ГЛАВАТА НЕ МИ ГО ПОБИРА. ТОВА Е ВСЕ ЕДНО ДА ИЗМЕРВАШ НЯКАКВА СТОКА НА КАНТАРА НО С КИЛОВАТ ЧАСА.

Контролът по тази мярка ще се извършва на база вътрешна заповед за увеличаване на продължителността на светлинния ден от 8 на 11 часа, която е индивидуална за всяка ферма и се издава от собственика или управителя на фермата и от показанията на контролните уреди. Прилагането на мярката се доказва чрез горецитираната заповед и показанията на контролните уреди.
Ж. Осигуряване на свободно отглеждане на открито.

Подпомагането по тази мярка е свързано с осигуряването на достатъчно площ за паша на едно животно. За паша на една овца/коза, са необходими не по-малко от 2 дка пасище. Поради недостатъчната пасищна площ, животновъдите наемат такава на стойност 10лв./дка. За 1 животно са необходими 20 лв. годишно. За равномерното изпасване на пасищата е необходимо осигуряването на електропастир, който е на стойност 150 лв. на брой. При отглеждане на 10 животни, за едно са необходими 15 лв. за електропастир. Общата помощ е 35 лв. годишно за ЖЕ за 0,15 ЖЕ или за едно животно – 5,25 лв.
3. Осигуряване на закрита площ за ДРД на пасището.

Осигуряването на закрита площ за животните на паша са необходими допълнителни разходи, с които следва да се компенсира фермерът. При отглеждане на 20 животни е необходимо построяването на заслон в размер на 56 кв.м. /20 х 2,8/. Минималните разходи за това са 170 лв. ЖЕ и 25,50 лв. за 0,15 ЖЕ.

Точка” Ж” и „З” няма дя ги коментирам, защото ми дойде в повече от тези глупости ,които са натворили тези „титани” на аграрната мисъл.До края на статията така и ми не стана ясно защо експертите постояно използват ЖЕ ,когато това се използва само когато се мери плънтостта на животни и натовареността на земята за брой животни на хектар или на 1000 декара.Надявам се да не съм ви досаждал с този анализ но някой трябва да се събуди и да види ,че такива хора няма как да управляват сектора ,и да вървим към някаква промяна и СМЯНА НА МОДЕЛА В.НИКОЛОВ .

ЕТО ТАКА ЗАЛОЖЕНИ ТЕЗИ ПОКАЗАТЕЛИ ВИЕ НИКОГА НЯМА ДА ПОЛУЧИТЕ СУБСИДИИ И ТАКА ДО МОМЕНТА ДО КАТО СЕ ОТКАЖЕТЕ ИЛИ НЕ СЕ СЕТИТЕ ,ЧЕ СТЕ ДОСТА 83.000 ЖИВОТНОВЪДИ И МОЖЕМ ЛЕСНО ДА СЕ СПРАВИМ С ТЕЗИ НЕГРАМОТНИЦИ.

Н.с.І.ст. Йордан МАЛДЖАНСКИ
Напишете вашите отзиви и мнения в нашата страница във Фейсбук ... @VestnikZora
- - -
Четете ни навсякъде във вашия смартфон, таблет или компютър.
- - -
Следете информация за последните новини и анализи във Facebook и Twitter.
...
Източник ZORA NEWS

***************************

***************************

***************************

***************************
Deep BLUE - Резервирай сега - 0888 369 884; E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

***************************

LUX Bulgaria, вашият онлайн магазин!
За справки и поръчки обадете се на: 0888 369 884 или пишете на лично съобщение
https://www.facebook.com/luxbulgaria1/
***************************


***************************
Искате ли повече приятели? Искате ли повече лайквания? Искате ли повече клиенти? Обадете ни се на телефон: 0888 369 884

Изграждане не личен и корпоративен имидж!

Управление  на социални мрежи, максимални резултати, много приятели, много клиенти! Предлагаме на вашето внимание нашите услуги, Максимизирне на вашите приходи!

Трябва да инвестирате във вашето време? Трябва да сте сигурни във възвращаемостта на вашите инвестиции? Не знаете как да се сдобиете с повече приятели? За това е много важно за вас, вашата фирма да знаете как се управляват правилно социалните медии. Ние ще ви помогнеме, ние знаем как! Ще ви спестиме време и средства. Максимизирайте вашите приходи!

***************************
Професионални счетоводни услуги: 0888 369 884

ПРОФИН – счетоводно обслужване е българска компания която е създадена, за да посрещне нуждите на частните и корпоративните клиенти от целия спектър на счетоводните услуги.
Клиентите ни се доверяват защото:
•    в офиса ни работят много добри професионалисти;
•    предлагаме най-доброто решение за всеки клиент;
•    клиентите ни получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което им осигурява възможност за взимането на оптимални управленски решения;
•    клиентите ни имат възможност да направят своя избор между пълния пакет услуги за цялостното счетоводно отчитане на абонаментен принцип, до инцидентното отчитане на отделна дейност;
•    информацията към всички възможни институции се подава с електронен подпис;
•    връзката ни с клиентите се осъществява на място в офиса им, в нашия офис или по електронна поща;
•    работното ни време е изцяло съобразено със спецификата на клиентите ни.

***************************

Юридически услуги : 0888 369 884
Предлагаме юридическо обслужване на фирми и на физически лица по време на целия цикъл от подписването на предварителния договор до издаване на нотариалния акт за имота.

Услугите които предлагаме при сделките с недвижими имоти са :

· Проверки за тежести върху имота;
· Проверка на имота по документи;
· Правни консултации;
· Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на имот;
· Изготвяне на правни становища;
· Изготвяне на различни договори по желание на клиента;
· Участие в преговори при имотни сделки.
· Юридически иммиграционни услуги.

***************************
Недвижими имоти: + 359888 369 884

Предлагаме ви висококачествени имоти, намиращи се на териториите на нови актуални пазари.  Възприемаме се като отговорна и почтена компания, чийто приоритет са индивидуалните потребности на нашите клиенти в областта на недвижимите имоти. Стараем се да разпознаем и удовлетворим всяка от тези нужди, спазвайки както пазарните принципи и високите професионални стандарти, така и етичните правила и норми.

Едно от нашите предимства е умението ни да формираме и развиваме сплотени екипи от силно мотивирани служители и специалисти.

Екипът ни е съставен от образовани млади хора, тясно специализирани в обслужването на териториално отделени райони и отделни видове собственост. Ние разполагаме със собствена информационна система за управление на база-данни от недвижими имоти, което ни позволява да обявяваме и да поддържаме в актуалност голям брой разнородни оферти за търсене и предлагане на недвижими имоти. Моля при интерес към оферта на "LUX BULGARIA" се свържете с консултант на компанията. Ще получите професионална консултация и помощ при закупуване на недвижима собственост.

Информацията, съдържаща се в този сайт не е търговско предложение и не е обвързваща. Всички снимки са компютърно генерирани.

Снимките, скиците, чертежите и другите форми на графично представяне на обектите са представени само с цел онагледяване и могат да се различават от действителните. " LUX BULGARIA" не гарантира и не поема никакви правни задължения или отговорност за точността и пълнотата.

За последна актуализирана информация, моля обръщайте се към офисите и представителствата на компанията.

***************************
Интериорен дизайн: + 359+ 0888 339 963

Интериорният дизайн е нещо повече от изработването на идеен проект. Това е комплексна услуга, която съчетава и придава еднаква тежест както на предварителното планиране, така и на самата работа по реализацията на проекта. Това е комплексен процес, финалът на който е изящен и уютен интериор. Дългогодишният ни опит в дизайна, планирането и реализацията на цялостни интериорни проекти ни дава увереността да гарантираме, че идейният проект и неговата реализация ще отговорят напълно на Вашите очаквания.
***************************