България е с най-свободното законодателство за търговия със земя

Вестник ЗОРА - Интересните новини на едно място!


 

България е с най-свободното законодателство за търговия със земя


•  Различията между браншовете за бъдещата Обща селскостопанска политика са много по-малко, отколкото общите теми
•  Фермерите ще плащат такси само при защита на земеделските площи от градушки, общините – за урбанизираните територии

Госпожо Танева, какви законопроекти искате да бъдат приети от това Народно събрание. Какви са вашите лични амбиции в това отношение?

Законопроектите следва да отразяват политиката и философията на управлението, а за мен тя е най-успешна, ако е стратегическа и в дългосрочен план. В този смисъл за мен в земеделието остават ключови няколко регулации на обществени отношения, които са безкрайно закъснели, но които рано или късно трябва да се случат, ако ние искаме да ускорим развитието на земеделието. Това, което най-скоро предстои е новото законодателство в областта на храните. Бих го посочила и като един акт, при който има приемственост, както би следвало да бъде по принцип и в държавата, но за земеделието това е особено ценно. Това е най-важната ни краткосрочна задача и се надявам, че тя ще се случи в есенната сесия и от 1 януари 2018 г. законът ще се прилага.

Законът трябва да се приеме и поради остарялата регулация, която съществува сега. Освен това в момента за част от обществените отношения в областта на търговията с храни липсва каквото и да било законодателство. Там има сив сектор, нелоялна конкуренция и потенциален риск за здравето на потребителите. В България се разви достатъчно модерна хранителна индустрия, но все още изоставаме в информираността на потребителя, в усилията, които държавата полага в тази насока. Назад сме и във възможностите за граждански контрол върху оборота по цялата агрохранителна верига. Трябва да направим всичко това и се надявам, че ще имаме един добър законодателен акт, който ще регулира отношенията при много по-справедливи и прозрачни правила и ще гарантира в по-висока степен сигурността за здравето на потребителя. Надявам се в този законопроект да залегнат и всички възможни норми в обхвата на регулациите, в които функционира националното законодателство. По този начин ще улесним потребителя в неговия избор по отношение на свежите храни, на пресните меса, на продуктите, произведени в България по съответен стандарт. Има предизвикателство пред експертите и професионалистите как да направят тази регулация така, че тя да е допустима в обхвата на общото европейско законодателство, в което функционират всички системи. Това е най-важното.
порожанов-танева
Имаме шанса с политическата подкрепа на всички български евродепутати, независимо от коя партия са, да постигнем повече за защита на нашите национални интереси

Какви други промени в законодателството стоят на дневен ред?

Поземленият кодекс. Това е тема, която винаги ще стои на дневен ред, ако ние не искаме да си затваряме очите. Винаги съм го твърдяла, а сега с още по-голяма увереност от информация за регулациите на обществените отношения в земеползването в останалите държави от Европейския съюз. В България законодателството е най-свободно, най-неограничително в сравнение с останалите страни членки. Пазарът на земя у нас се разви твърде бързо, с изключително високо нарастване на цената на земята и на рентата, които са несъотносими към останалите икономически стойности и показатели в земеделието. И този натиск е само върху земеделската общност. Тук идва ред да поставим темата за националната хранителна сигурност – затова правните режими за регулация на едни и същи обществени отношения като поземлените, за които говорим, трябва да са напълно съпоставими между всички държави-членки на Европейския съюз без значение дали са стари или нови. Ние искаме земеделските стопани да бъдат равнопоставени, защото на общия пазар на предлагане на селскостопанска продукция те са такива. И ако в старите страни-членки има ограничения от различен характер кой може да придобие земеделска земя – напр. да бъде земеползвател и регистриран земеделски стопанин, какви условия да изпълнява  – напр. да произвежда определена земеделска продукция; да е в определени размери като обем притежаваната земеделска земя, които не надвишават приети максимални такива за съответния район; напр. купувачът да има земеделска професионална квалификация; да получиш разрешение от местната власт за придобиването на частната земя и т.н., то в нашето законодателство няма нито един такъв критерий, за да закупиш каквото и да е и колкото и да е количество земеделска земя.
Десислава Танева
Законът за храните е най-важната краткосрочна задача на Земеделската комисия в Парламента, очаква се от 1 януари 2018 г. той да се прилага.

В момента обаче се дискутират промени в законодателството, с които пазарът на земя у нас ще стане съвсем либерален. Какви решения има в тази насока, които ще удовлетворят и националния интерес и изискванията на общността?

В България трябва да формираме позиция, която удовлетворява обществения интерес и е в синхрон с европейското законодателство. Проблемите със земеделската земя в европейската общност са идентични, но в Източна Европа са още по-тежки, отколкото в старата част на континента. От две години в ЕС се обсъжда темата за регулацията на земеделските земи в целия Европейски съюз. Дискусията, която се повдига в България е следствие на конкретна процедура, която може да стартира заради ограничение, заложено в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи през 2014 г. Една изключително болезнена тема. Ние имаме шанса с политическата подкрепа на всички български евродепутати, независимо от коя партия са, да постигнем повече за защита на нашите национални интереси. Стари страни членки като Германия и Франция също поставят въпросите за свръхконцентрацията на земеделски земи, включително и в дружества, които нямат селскостопански предмет на дейност, а интересът им към земеделската земя е изцяло финансов. Земята се разглежда като стока, от чиято търговия може да се печели. Всички гласове, които се чуват и от стари, и от нови страни членки са за това, че е крайно необходимо да има нов поглед върху земеделската земя, но не като стока, а като природен ограничен ресурс с регулации за придобиването и ползването, така че да бъде използвана за земеделски цели, от земеделски стопани за земеделско производство.

Очаква се през есента да излезе наръчник за ограниченията в ползването на поземления фонд, които комисията приема за нормални. Ако в старите страни – членки има наложени ограничения, ние не можем да бъдем различни и с по-либерален режим, защото това е против нашия национален интерес. Става дума за удовлетворяване на обществените очаквания и постигане на най-добро решение.

В България земята отдавна е реституирана, защо да се правят още промени?

В България, ако постоянно повтаряме едни и същи грешки в определени правоотношения, неминуемо в дългосрочен план ще носим последствията. Мога да се върна на 1990 година. Начинът, по който се възстановява българската земеделска земя е най-грешният. Среден размер на парцела – 5.5 дка. Няма го никъде в Европа. Раздробяваш земята на възможно най-малки парцели и от едно окрупнено модерно функциониращо стопанство, което е било на нивото на най-развитите земеделски страни до 89 година, с един замах ликвидираш аграрния сектор. Да, реституция и възстановяване на собственост е трябвало да има, само че формите за това са много и най-грешно е да раздадеш по три крави от едно елитно стадо и те да отидат в кланицата. Идва следващият момент – присъединяването към ЕС и отново правим грешка, не защитаваме елементарни условия и критерии на земеползването, каквото съществува в старите страни членки. Ние и Румъния сме с най-свободните пазари. Така финансовият натиск на пазара на земя е най-силен в България по простата причина, че тук няма условия кой може да придобие и права на собственост, и сервитутни права на ползване на земеделската земя, и какви обеми земеделска земя. Казвам го съвсем глобално и визионерски. Има още много други проблеми, но процесите са такива, че нямат връщане назад. Единственото, което може да се направи е да търсим инструментариум да подобряваме състоянието си и да ставаме равнопоставени на останалите стопански оператори. Аз се надявам, че и това правителство ще продължи да работи в тази посока. В темата е включен и въпросът за хидромелиорациите. В тази сфера вече 20 години носим само негативи и на практика вървим към унищожаване. Това е другият фундаментален труд, от който българската земеделска общност има нужда, включително и в дългосрочен план. Важно е стратегически за нейната конкурентоспособност, за нейното оцеляване и равнопоставеност на общия пазар.Министър Танева подписа споразумение за партньорство за изложението „Зелена седмица 2018“

Земята се съсредоточи в ръцете на малко хора, няма ли опасност да се събудим един ден и да се окаже, че неколцина човека управляват цялата земеделска площ у нас?

Част от тази концентрация е вследствие на този свободен режим на ползване, който в България и Румъния е ясно изразен, но не е такъв в останалите страни-членки. Навсякъде се наблюдава концентрация на земеползването, това е факт, включително и в Стара Европа, но степента на концентрация в България е най-висока от всички държави в общността. И ако за концентрацията за ползване в стратегически дългосрочен план не бих го отъждествила с проблеми с националната сигурност, то при концентрацията на собственост такъв риск вече съществува. Това е един много стратегически държавен проблем и колкото по-бързо той бъде осъзнат и се намери възможното решение и регулация, която е в обхвата разбира се на европейските режими, толкова по-добре.

Кои са другите теми, чието поставяне е актуално и наложително?

Другата тема, която бих отличила и се радвам за това, което чух от министър Порожанов по време на заседание на Земеделската комисия е противоградовата защита и борбата с климатичните промени. Ако тези катаклизми преди 15-20 години са се изразявали в градушки и сме търсили начин как да се борим с тях, за съжаление вече имаме много по-сериозни проблеми във връзка с изменението на климата. Има обаче и наука, която се развива. В България държавата отдавна подкрепя противоградовата защита на нисък процент от площите, малко над 20% от обработваемите земи. Но като концепция предвид особеностите на нашето земеделие, а именно, че то е несдружено, ние следва да приложим новаторски подход и това, което имаме да го надградим с модел, който функционира другаде. Предстоят работни групи с Националното сдружение на общините относно надграждането на тази система за защита над урбанизирани територии и аз смятам, че проектът, който оставихме за противоградова защита с национално покритие трябва да се развие. Ясно е, че този модел може да функционира с частична подкрепа на държавата. Така е във всички страни, няма как в нашата държава да е различно – на пазарен принцип той няма как да оцелее дългосрочно. Ще са постоянните проблеми, които виждаме в последните години.

В модела, подготвен от вашия екип беше заложено финансирането да става с вноски от фермерите, но кой ще плаща за урбанизираните територии?

Да, така, както е навсякъде. Ако има защита и над урбанизираните територии, трябва да се договорят с местните власти да си платят разходите за предпазване от щетите. Ние сме говорили за такси от земеделските стопани само при условие защита на земеделските площи. Безспорно всеки, който е защитаван трябва да си плаща. Така са всички модели – те работят или на регионален принцип, там където имаме висока степен на сдружаване на земеделските производители, или на национален принцип. Трябва да знаем, че безплатен обяд няма. Икономиката функционира на пазарен принцип и колкото по-бързо наложим модел на пазарно функциониране на дадена услуга, толкова по-устойчива ще бъде тя. Всичко останало е мъка и постоянно ще се борим за бюджет, има ли пари, няма ли пари и накрая качеството на услугата е ниско.
Танева Дъбнишка Върбанов Живков
Различията между браншовете за бъдещата Обща селскостопанска политика са много по-малко, отколкото общите теми

В страни с тропически климат се работи вече по предизвикване на извалявания за суша, а ние още спорим тук за броя на ракетите. Колкото повече изоставаме, толкова повече държавата ще става длъжница на сектора, не защото не плаща ракетите, колкото са необходими, това е едно субективно мнение, а защото не е приложила законодателен акт и модел, който функционира заедно с промените, които се случват в света.

Вече се говори все по-усилено за бъдещите политики в земеделието след 2020 г., направиха се и срещи с акцент новата Обща селскостопанска политика. Очаквате ли да се постигне единна национална позиция в крайна сметка?

Секторът е далеч по-подготвен за новата ОСП отколкото преди и аз адмирирам формирането на национална позиция заедно със земеделските браншови организации. Може би в най-голяма степен тази позиция ще бъде изработена поради административното израстване на земеделския бранш. Независимо от нашия национален манталитет да не умеем да се сдружаваме, към момента има относително съгласие по отношение на директни плащания, на обвързана подкрепа и опростяване на ОСП. Това се видя на срещите, на които присъствах досега. Различията са много по-малко, отколкото общите теми. Всеки от браншовете ще направи разумния компромис, за да е обединен отрасълът и да се търси подкрепа на европейските земеделски организации и в другите страни. Въпросът е после как нашата национална позиция ще бъде имплементирана в решенията за това каква да бъде ОСП след 2020 г. Това ще е най-голямото предизвикателство, защото страните членки имат различна визия.

Освен това следва да отчитаме, че определени философии на европейското селско стопанство като подкрепа на дохода, а не на производителността, доведоха до това, че европейското земеделие стана много по-неефективно от аграрния сектор в други региони на света, като в Щатите, например. Бих се радвала, ако се намери консенсус за по-реформаторски решения в новата ОСП. Не може всички останали развиващи се страни да подкрепят производителността и конкурентоспособността, а ние да останем един оазис, който ще подкрепя само дохода. Така няма да издържим до безкрай.

Казват, че едно служебно правителство не може да направи кой знае колко много, какво остана в земеделието след работата на служебния кабинет?

За съжаление се получи голям трус в земеделието. Правихме много опити да провеждаме някаква комуникация. Добре че беше президентът и министър –председателят да ни обърнат някакво внимание. Някои неща успяхме в хода на тази комуникация да променим, но други останаха непипнати. Това беше временно правителство и временен кабинет на земеделското министерство, което имаше само една задача – политическа – за реваншизъм. Да, едно служебно правителство не може да направи кой знае какви неща, но може много да разруши. Това е със сигурност и на това бяхме свидетели тези три месеца. За съжаление, когато си заслепен от политически амбиции или си предан на политическия си ментор, всичко може да се очаква. Много неприятно, но това се знае и по мнението на сектора.

А на новия министър какви съвети бихте дали?


Да гони стратегическите цели, ежедневието си е ежедневие, винаги има много пропуски, администрацията наистина има много минуси и на малко хора може да се разчита като креативност. Бих дала съвет да не сме чиновници, а да мислим стратегически. В крайна сметка битката за постигане на стратегическите цели е тази, която си струва.

Напишете вашите отзиви и мнения в нашата страница във Фейсбук ... @VestnikZora
- - -
Четете ни навсякъде във вашия смартфон, таблет или компютър.
- - -
Следете информация за последните новини и анализи във Facebook и Twitter.
...
Източник ZORA NEWS

***************************

***************************

***************************

***************************
Deep BLUE - Резервирай сега - 0888 369 884; E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

***************************

LUX Bulgaria, вашият онлайн магазин!
За справки и поръчки обадете се на: 0888 369 884 или пишете на лично съобщение
https://www.facebook.com/luxbulgaria1/
***************************


***************************
Искате ли повече приятели? Искате ли повече лайквания? Искате ли повече клиенти? Обадете ни се на телефон: 0888 369 884

Изграждане не личен и корпоративен имидж!

Управление  на социални мрежи, максимални резултати, много приятели, много клиенти! Предлагаме на вашето внимание нашите услуги, Максимизирне на вашите приходи!

Трябва да инвестирате във вашето време? Трябва да сте сигурни във възвращаемостта на вашите инвестиции? Не знаете как да се сдобиете с повече приятели? За това е много важно за вас, вашата фирма да знаете как се управляват правилно социалните медии. Ние ще ви помогнеме, ние знаем как! Ще ви спестиме време и средства. Максимизирайте вашите приходи!

***************************
Професионални счетоводни услуги: 0888 369 884

ПРОФИН – счетоводно обслужване е българска компания която е създадена, за да посрещне нуждите на частните и корпоративните клиенти от целия спектър на счетоводните услуги.
Клиентите ни се доверяват защото:
•    в офиса ни работят много добри професионалисти;
•    предлагаме най-доброто решение за всеки клиент;
•    клиентите ни получават точна, достъпна и разбираема информация за хода на своя бизнес, което им осигурява възможност за взимането на оптимални управленски решения;
•    клиентите ни имат възможност да направят своя избор между пълния пакет услуги за цялостното счетоводно отчитане на абонаментен принцип, до инцидентното отчитане на отделна дейност;
•    информацията към всички възможни институции се подава с електронен подпис;
•    връзката ни с клиентите се осъществява на място в офиса им, в нашия офис или по електронна поща;
•    работното ни време е изцяло съобразено със спецификата на клиентите ни.

***************************

Юридически услуги : 0888 369 884
Предлагаме юридическо обслужване на фирми и на физически лица по време на целия цикъл от подписването на предварителния договор до издаване на нотариалния акт за имота.

Услугите които предлагаме при сделките с недвижими имоти са :

· Проверки за тежести върху имота;
· Проверка на имота по документи;
· Правни консултации;
· Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на имот;
· Изготвяне на правни становища;
· Изготвяне на различни договори по желание на клиента;
· Участие в преговори при имотни сделки.
· Юридически иммиграционни услуги.

***************************
Недвижими имоти: + 359888 369 884

Предлагаме ви висококачествени имоти, намиращи се на териториите на нови актуални пазари.  Възприемаме се като отговорна и почтена компания, чийто приоритет са индивидуалните потребности на нашите клиенти в областта на недвижимите имоти. Стараем се да разпознаем и удовлетворим всяка от тези нужди, спазвайки както пазарните принципи и високите професионални стандарти, така и етичните правила и норми.

Едно от нашите предимства е умението ни да формираме и развиваме сплотени екипи от силно мотивирани служители и специалисти.

Екипът ни е съставен от образовани млади хора, тясно специализирани в обслужването на териториално отделени райони и отделни видове собственост. Ние разполагаме със собствена информационна система за управление на база-данни от недвижими имоти, което ни позволява да обявяваме и да поддържаме в актуалност голям брой разнородни оферти за търсене и предлагане на недвижими имоти. Моля при интерес към оферта на "LUX BULGARIA" се свържете с консултант на компанията. Ще получите професионална консултация и помощ при закупуване на недвижима собственост.

Информацията, съдържаща се в този сайт не е търговско предложение и не е обвързваща. Всички снимки са компютърно генерирани.

Снимките, скиците, чертежите и другите форми на графично представяне на обектите са представени само с цел онагледяване и могат да се различават от действителните. " LUX BULGARIA" не гарантира и не поема никакви правни задължения или отговорност за точността и пълнотата.

За последна актуализирана информация, моля обръщайте се към офисите и представителствата на компанията.

***************************
Интериорен дизайн: + 359+ 0888 339 963

Интериорният дизайн е нещо повече от изработването на идеен проект. Това е комплексна услуга, която съчетава и придава еднаква тежест както на предварителното планиране, така и на самата работа по реализацията на проекта. Това е комплексен процес, финалът на който е изящен и уютен интериор. Дългогодишният ни опит в дизайна, планирането и реализацията на цялостни интериорни проекти ни дава увереността да гарантираме, че идейният проект и неговата реализация ще отговорят напълно на Вашите очаквания.
***************************